Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
w 2021 roku - Moduł IV

 

Działając z ramienia Wójta Gminy Krzymów – Danuty Mazur, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie pozyskawszy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych objął pomocą 85 osób niepełnosprawnych z naszej gminy. Osoby niepełnosprawne czyli legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wsparcie stanowiły paczki żywnościowe i oraz paczki zawierające środki ochrony, płyny do dezynfekcji oraz artykuły higieniczno-sanitarne. Łączna wartość pozyskanych środków z PFRON wyniosła 85.000,00 zł. Pomoc ta miała za zadanie złagodzenie skutków choroby.


Wysokość dofinansowanie z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych


ˆ