Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie mieć obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Krzymów

Wniosek jest dostępny pod adresem https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904 (Formularz A: budynki i lokale mieszkalne) oraz https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905 (Formularz B: budynki i lokale niemieszkalne)

W przypadku budynków istniejących na złożenie deklaracji Właściciel/Zarządca budynku będzie mieć 12 miesięcy

W przypadku budynków nowobudowanych na złożenie deklaracji Właściciel/Zarządca budynku będzie mieć 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw

Więcej informacji na stronie GUNB https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

ˆ