Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

FotowoltaikaW dniu 07.05.2020 r. Gmina Krzymów podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie Projekt pn. „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

 

Wartość projektu: 5 328 879,84 PLN,

w tym dofinansowanie z UE: 4 194 025,80 PLN.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wśród mieszkańców Gminy Krzymów poprzez budowę mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych).

Korzyści z realizacji projektu:

- niezależność energetyczną wobec dostawcy energii;

- dostęp do naturalnej, darmowej i ekologicznej energii słońca.

Realizacja projektu wpłynie również na poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego.

 

Planowane rezultaty projektu:

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 1 007,60 t CO2/rok

- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 1,25 MWe

- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 1 220,16 MWhe/ rok.


ˆ