Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl

WIEŻA WIDOKOWA W BRZEŹNIE NA ZŁOTEJ GÓRZE

 W południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego położony jest Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu. Ustanowiony uchwałą nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29.01.1986 r. zajmuje powierzchnię 310 km². Większość tego obszaru znajduje się w Nadleśnictwie Turek, fragmenty w nadleśnictwach Koło i Konin (leśnictwo Brzeźno). Obszar obejmuje trzy skupienia pagórków, mające tą samą genezę i jednakowy charakter rzeźby. Są to formy szczelinowe powstałe w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Zbudowane są z łatwo przepuszczalnych osadów piaszczysto-żwirowych, co przy głęboko zalegającym zwierciadle wód gruntowych czyni je podatnymi na erozję. Lasy porastające pagórki mają charakter glebochronny. W starych drzewostanach sosnowych często spotyka się dorodne stare dęby. Na terenach położonych nieco niżej, sośnie towarzyszą podrosty dębu, jarzębiny, grabu i leszczyny. W runie występują jagody, poziomki, jeżyny i maliny. Teren słynie jako atrakcyjne miejsce dla grzybiarzy. Najładniejsze lasy z odnawiającym się grądem znajdują się m. in. Koło Dąbrowic i Tarnowskiego Młyna. Przez środek obszaru złotogórskiego przepływa rzeka Topiec, której liczne źródliska znajdują się w lesie koło wsi Ruda oraz na gruntach prywatnych we wsiach: Jabłonna, Przyborów, Wyszyna i Adamów. Są to typowe podstokowe źródła z wysiękami w gruncie żwirowym lub torfowo-żwirowym. Obniżenia źródliskowe są zwykle rozległe, zadrzewione i osiągają głębokość do 4 m.

Obszar wznosi się znacznie ponad dolinę Warty, która w okolicy śluzy Morzysław w Koninie ma poziom 82 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie Złota Góra ma wysokość bezwzględną 191,2 m n.p.m. Złota Góra jest tradycyjnym punktem widokowym dla wycieczek z pobliskiego Konina, jak i z nieco bardziej odległych miast Koło i Turek. Ze wzgórza rozpościerają się piękne widoki na okolice, zwłaszcza w kierunku doliny Warty.

Pierwszy rajd pieszy na Złotą Górę odbył się w 1958 roku. Przez szczyt wzniesienia przebiegają znakowane szlaki turystyczne. W 1965 roku działacze Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Koninie wyznakowali kolorem żółtym malownicze dojście o długości 3,7 km z Brzeźna na szczyt Złotej Góry oraz szlak niebieski Żychlin - Złota Góra - Wyszyna - Turek o długości 32,9 km. W początkach XXI wieku nastąpił rozwój sieci szlaków rowerowych. Przez szczytowe partie masywu Złotej Góry poprowadzono oznakowany kolorem zielonym szlak rowerowy Pętla dookoła Konina o długości 69 km. Zróżnicowane i urokliwe tereny złotogórskie są miejscem treningów biegaczy. Podczas śnieżnych zim często można dostrzec ślady nart biegowych, a nawet zjazdowych. Myśliwi postawili kilka ambon obserwacyjnych i paśniki.

Szczyt Złotej Góry znajduje się w rezerwacie „Złota Góra" o powierzchni 123,87 ha. Rezerwat utworzono Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14.06.1996 r. ze względu na znaczenie naukowe, dydaktyczne i krajobrazowe najwyższego wzniesienia w regionie konińskim, porośniętego lasem mieszanym oraz kwaśną dąbrową na granicy jej zasięgu. Znaczny udział sosny i jałowca stanowi o walorach zdrowotnych tego terenu. Rezerwat położony jest w leśnictwie Brzeźno, obręb Konin, w oddziałach 293 - 296 i 302.

W latach 2004-2006 obszar złotogórski został rozcięty równoleżnikowo autostradą A2. Komunikację pomiędzy południową i północną częścią umożliwiają wiadukty, przejścia dla zwierząt i przejazdy pod autostradą.

O budowie wieży widokowej na Złotej Górze marzyli od najwcześniejszych lat piechurzy z Klubu Turystycznego PTTK w Koninie, a pomysłodawcą był ówczesny prezes Marek Chlebicki. W czasie stanu wojennego, odwiedzając okupowany przez wojska radzieckie szczyt, porządkowali oznakowania szlaków pieszych. W 1993 roku w paśmie wierzchołkowym wybudowano nowy maszt telekomunikacyjny, a kilka lat później Nadleśnictwo Konin postawiło na sąsiednim grzbiecie pożarową wieżę obserwacyjną. Podpisanie listu intencyjnego o budowie wieży miało miejsce 12 czerwca 2011 roku. W tym dniu z inicjatywy wójta gminy Krzymów Tadeusza Jankowskiego i posła Tomasza Nowaka piechurzy, biegacze, rowerzyści i niepełnosprawni podopieczni organizacji pozarządowych zdobyli Złotą Górę. Wśród sygnatariuszy znaleźli się senator RP Ireneusz Niewiarowski, prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki i liczni turyści.

Początkowe koncepcje wieży widokowej na Złotej Górze zmalały do 29,1 m wysokości całkowitej. Obiekt postawiony został na wydzielonej działce o powierzchni 58,9 m2, na obrysie trójkąta równobocznego o boku 11,5 m. Podest widokowy o powierzchni 36,2 m2 zaprojektowano na wysokości 24,5 m nad poziomem gruntu, aby znacznie wystawał ponad korony drzew. Głównym materiałem konstrukcyjnym trzonu wieży było drewno daglezji uzupełnione stężeniami typu X ze stalowych prętów o średnicy zewnętrznej 32 mm. Inwestorem była Gmina Krzymów. Uchwałą XXXIII/658/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku przydzielono gminie Krzymów dotację celową w wysokości 100 000 zł na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Kolejne 30 000 zł przydzielił samorząd powiatowy, a gmina dołożyła brakujące 100 000 zł. Projekt wykonało SP STRUKTURA Konstrukcje Budowlane z miejscowości Perkowo. Przewidując korzystanie z wieży przez osoby o różnej kondycji fizycznej zaprojektowało wygodną klatkę schodową (140 stopni) z licznymi spocznikami. Wykonawcą obiektu była firma Wynajem Maszyn i Urządzeń Budowlanych - Małgorzata Kantek z Konina.

Wejścia na Złotą Górę 191,2 m n.p.m. są ciekawe z każdej strony. Do dotychczasowej infrastruktury turystycznej gminy Krzymów przybył znaczący obiekt. Uroczyste otwarcie wieży widokowej na Złotej Górze odbyło się w sobotę 22 marca 2014 r.

Tekst: Wanda Gruszczyńska
Fot.: Jacek Popielarz


 • Wieża widokowa w Paprotni

  Wieża widokowa w Paprotni

 • Wieża widokowa na Złotej Górze w Brzeźnie

  Wieża widokowa na Złotej Górze w Brzeźnie

 • Centrum Sportów Ekstremalnych

  Centrum Sportów Ekstremalnych

 • Złotogórski Obszar Chroniony

  Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Natura 2000

  Obszar chroniony: Natura 2000

 • Zagroda Borovo

  Zagroda Borovo

ˆ