Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Kampania informacyjna

Znajdziesz tutaj informacje jak segregować odpady, kiedy i gdzie odbędą się zebrania informacyjne oraz materiały edukacyjne.

Mieszkańcy którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów są uprawnieni do wystawienia zgodnie z harmonogramem pojemnika na odpady zmieszane z zastrzeżeniem że w pojemniku powinny się znajdować odpady, które zostały po segregacji np. papmersy, ceramika itd. (więcej informacji znajduje się w ulotce pt. Jak segregować odpady).
 

Realizując obowiązki ustawowe, jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców prezentuje się wykaz przykładowych podmiotów:
-zajmujących się odpłatnym odbiorem odpadów, recyklingiem / utylizacją folii
pochodzących z gospodarstw rolnych
:
1. Jopek recykling Dawid Jopek Fabianów ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca, Tel. +48 667 429619 Tel. 506203717
2. Eko SO-MASZ ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask, Tel.605-684846, Tel.43-675-15-36
3. Rekopack-Zawal Sp. J. ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, Tel.63 249 79 99

-zajmujących się odpłatnym odbiorem odpadów, recyklingiem opon rolniczych:

1. Grupa RECYKL S.A., 63-100 Śrem ul. Letnia 3, Tel.: +48 61 281 06 11, e-mail: recykl@recykl.pl 

2. KON-WIT Recykling s.c. siedziba ul. Częstochowska 70 42-350 Koziegłowy, biuro ul. Ksawerowska 3 95-054 Ksawerów, Tel.: +48 42 212 10 10/696 023 333

 

Zbierane są: folie po sianokiszonce (LLDPE), folie po kiszonce (LDPE), worki po nawozach (LDPE), folie po uprawach polowych (LDPE), folie tunelowe (LDPE), folie opakowaniową (LDPE i LLDPE), worki po zbożach i nasionach (PP), worki bigbag (PP).

Odbiór odpadów potwierdzany jest pokwitowaniem (w przypadku podmiotów gospodarczych jest to karta przekazania odpadu). Koszt uzależniony jest od ilości przekazanej foli.

Odbiorcami zebranych odpadów są firmy recyklingowe. Pozyskany w ten sposób surowiec powtórnie wraca do produkcji w postaci regranulatu.

Gmina Krzymów nie obliguje właścicieli gospodarstw rolnych z terenu gminy Krzymów do korzystania z usług zaprezentowanych przedsiębiorstw. Korzystanie z usług jest dobrowolne.

UWAGA
Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt je zagospodarować, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Folie rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Niedopuszczalne jest składowanie wymienionych odpadów łącznie z odpadami komunalnymi, porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie w domowych piecach.


W związku z licznymi zapytaniami przypominamy, że:
1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników prowadzących działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
2. W dniach odbioru odpadów komunalnych, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem pojemnik oraz worki należy wystawić do granicy posesji z droga publiczną.


Więcej informacji na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Krzymów:

bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=766

Rejestr Działalności Regulowanej

 


pdf
Ulotka jak segregować odpady komunalne
Typ: pdf Rozmiar: 0.11 Mb

ˆ