Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Utylizacja odpadów

Z dniem 1 lipca 2013 roku całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce. Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r., poz. 391) gminy muszą przejąć piecze nad odpadami komunalnymi w zamian za opłatę, jaką będzie zobowiązany wpłacić gminie właściciel nieruchomości zamieszkałej za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z art. 6c ust.2 cytowanej ustawy gmina Krzymów obejmie również odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Informacje zostały podzielone tematycznie i są zawarte w poszczególnych zakładkach


Wywóz odpadów


ˆ