Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

KOMISARIAT POLICJI W STARYM MIEŚCIE

62-571 STARE MIASTO

UL. TOPOLOWA 1

tel. (47) 775-26-00

fax (47) 775-26-05

 

mł. asp. Józef Sikorski

tel. (63) 247-26-00; 786-936-161

dzielnicowy.konin.stare-miasto3@po.policja.gov.pl

 

Zaplanowane działania priorytetowe:

Dzielnicowy prowadzący Plan Priorytetowy

Temat i miejsce objęte Planem Priorytetowym w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

asp. szt. Tomasz Przybylski

starszy dzielnicowy KMP Stare Miasto

 Rejon służbowy numer 1 KP Stare Miasto gmina Stare Miasto

 

Planem Priorytetowym objął rejon stacji paliw ORLEN przy ulicy Rychwalskiej 66 w Starym Mieście, gdzie dochodzi do wykroczeń porządkowych związanych z zaśmiecaniem wskazanego miejsca, spożywania alkoholu wbrew przepisom ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

mł. asp. Patryk Gdowik dzielnicowy KMP Stare Miasto

Rejon służbowy numer 2 KP Stare Miasto gmina Stare Miasto

Planem Priorytetowym objął zagadnienie związane z działaniami profilaktycznymi mającymi na celu edukację młodzieży oraz nauczycieli szkół  w zakresie prawidłowego korzystania z dróg, właściwego
i bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych
z uwzględnieniem cyberprzemocy i cyberprzestępczości

 

asp. Józef Sikorski

dzielnicowy KP St. Miasto

gmina Krzymów

Rejon służbowy nr 3 KP Stare Miasto gmina Krzymów

Planem Priorytetowym objął rejon ulicy Głównej i Kwiatowej
w Brzeźnie, gdzie kierujący pojazdami nie stosują się do znaku zakazu zatrzymywania się oraz parkują pojazdy na chodniku nie pozostawiając pieszym 1,5 metra jego szerokości.

sierż. szt. Natalia Stasiak Chmielewska

gmina Krzymów

Rejon służbowy numer 4 KP Stare Miasto gmina Krzymów

 Plan Priorytetowy objęła rejon sklepu Chata Polska w miejscowości Krzymów przy ulicy Głównej 21, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zaśmiecania wskazanego terenu.


ˆ