Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Informacje


Depaula: Już można jeździć po nowej drodze

03.10.2023 09:54


Przecięcie wstęgi na drodze do Depauli

Droga w Depauli już oficjalnie przekazana do użytku. Dzięki jej budowie powstało połączenie drogi powiatowej do Wyszyny z Drogą Krajową 92 poprzez drogę gminną ze Starych Paprockich Holendrów do Paprotni.

Poświęcenie i oficjalne oddanie jej do użytku nastąpiło drugiego października. W uroczystości oprócz wójt Danuty Mazur i wykonawcy uczestniczyli wicemarszałek Krzysztof Grabowski, radni gminy i mieszkańcy.

Wójt przypomniała, że droga została zbudowana w dwóch etapach.

- Zaczęliśmy ją budować w 2022 roku. I wówczas dzięki wsparciu funduszy z FOGR (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – przyp. red.) i urzędowi marszałkowskiemu, udało nam się uzyskać w roku 2022 dwukrotne wsparcie. Łącznie, dzięki dofinansowaniu rzędu dwustu szesnastu tysięcy dwustu pięćdziesięciu złotych, gdzie wartość tej drogi wówczas wynosiła czterysta trzydzieści tysięcy dwieście osiem złotych, wybudowaliśmy osiemset osiem metrów. To był początek, ale my wiedzieliśmy, że marzeniem naszym i radnych jest dokończenie tej drogi. I udało się. Nie trzeba było urzędu marszałkowskiego długo przekonywać do słuszności tej decyzji i w 2023 roku wybudowaliśmy kolejne dziewięćset piętnaście metrów. I wówczas nasze dwukrotne wsparcie z funduszu FOGR rzędu trzystu dwudziestu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu złotych, przy wartości zamówienia sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych, pozwoliło zrealizować do końca to zadanie – mówiła Danuta Mazur.

Wójt wspomniała również, że dzięki drodze grunty, które są przy niej, być może wkrótce z rolnych staną się budowlanymi.

- Niech służą ludziom, niech będą wykorzystane najlepiej, jak mogą być wykorzystane – mówiła Danuta Mazur.

Dzięki nowo oddanej drodze i zbudowanej wcześniej drodze do Paprotni, powstała możliwość stworzenia objazdu, gdyby na Drodze Krajowej 92 doszło do wypadku (taka sytuacja już się zdarzyła). Danuta Mazur powołała się na opinię policji, która wskazywała właśnie ten dodatkowy atut powstałej drogi.

Wójt dziękowała wykonawcy, Andrzejowi Kantkowi za sprawny przebieg budowy i dobrą jakość wykonania nie tylko tej drogi, ale również innych inwestycji, które realizował na terenie gminy Krzymów. Podziękowała też wszystkim, dzięki którym powstała droga.

Krzysztof Grabowski mówił, że drogi buduje się z różnych źródeł.

- Natomiast jeśli chodzi o tego typu drogi, to najłatwiej jest pozyskać pieniądze właśnie z tego funduszu pochodzącego z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i najłatwiej jest je rozliczyć. (…) Tak się też dobrze ostatnio składa, że tych środków mamy trochę więcej. Oby tak było również w przyszłości, bo dzięki temu udaje się zdecydowanie więcej tych dróg zrobić. I jeżeli powstają kolejne odcinki dróg, to przede wszystkim rozwijamy nasz region, ale też poprawiamy bezpieczeństwo. Chociaż też trzeba powiedzieć, że zazwyczaj w tych miejscach wzrasta ruch, bo to jest kolejne następstwo poprawy jakości drogi – mówił Krzysztof Grabowski.

I faktycznie, na nowej drodze nie tylko wzrósł ruch, ale też kierowcy rozwijają na niej duże prędkości, stąd pojawiły się już prośby skierowane do urzędu gminy o postawienie na niej w niektórych miejscach progów zwalniających.

Drogę poświęcił ksiądz Włodzimierz Pawłowski, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wyszynie, a przecięcia wstęgi dokonali wicemarszałek Krzysztof Grabowski, wójt Danuta Mazur, zastępca przewodniczącego rady gminy Mirosław Kruszyński, sołtys Adamowa Mirosław Ignaczak, Andrzej Kantek i reprezentant mieszkańców.

 

Depaula: Już można jeździć po nowej drodze

Plik pochodzi z serwisu Ale!Radio

Najczęściej przeglądane informacje:<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ